IVAREM

Het is de missie van IVAREM om de toevertrouwde taken en opdrachten efficiënt en deskundig uit te voeren tot tevredenheid van onze klanten en om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzaam lokaal beleid op het vlak van integraal afvalbeheer met aandacht voor sociale, ecologische en economische aspecten.

IVAREM heeft als doel een vooruitstrevend en integraal duurzaam afvalbeleid tot stand te brengen in de aangesloten gemeenten. Daartoe voert IVAREM operationele taken uit op het vlak van de inzameling, het transport en de behandeling (overslag, sortering, recyclage, voorbehandeling, eindverwerking) van afvalstoffen.

Naast het operationele luik ondersteunt IVAREM de gemeenten op het vlak van het flankerend beleid dat de gemeenten voeren om hun inwoners aan te zetten tot duurzaam afvalbeheer. IVAREM initieert en coördineert hiertoe juridische (politiereglementen), financiële (retributiereglementen, DIFTAR) en sociale (sensibilisatie, educatie en informatie) instrumenten.

IVAREM streeft naar kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs.

 

Vertegenwoordiging

 • Algemene vergadering
  • Eerste afgevaardigde – volheid van stemmen : Thomas Wellens
  • Tweede afgevaardigde : Stefaan Lambrechts
 • Raad van bestuur
   • Bestuurder : Ingeborg Van Hoof
   • Bestuurder met raadgevende stem : Koen Kerremans 

Statuten met bijlage