Milieuraad

Bevoegdheden

De milieuraad is een gemeentelijke adviesraad. De raad heeft drie belangrijke taken:

1) De raad adviseert het gemeentebestuur over het gevoerde milieu- en natuurbeleid (waterbeheer, subsidieregelingen, openbaar groen, ...).

2) De raad informeert en sensibiliseert andere inwoners inzake milieu- en natuuraangelegenheden, onder meer door de organisatie van en participatie aan verschillende acties (Behaag het Landschap, zwerfvuilacties, houtverhakseldag, ...).

3) De raad zet zich in voor de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente.

Samenstelling

Verenigingen

- Hubert Siebens (compostmeesters)
- Wouter Stevens (compostmeesters)
- Johan Cauwenberghs (KWB Sint-Rumoldus)
- Guy Tielemans (Landelijke Gilde Berlaar)
- Chris Triau (ACV Mechelen-Rupel)
- Bart Ceulemans (Boerenbond)
- Peter Mathieu (bevolking)
- Elfriede Gijsen (bevolking)
- Christiane Wauman (bevolking)
- Magda Van Den Bosch (bevolking)

Politieke fracties

- Brice Labiche (SamBa)
- Tilly Lembrechts (NV-A)
- Hubert Vercammen (Vlaams Belang)
- Ronald Van Thienen (SP.a)
- Hugo Durieux (CD&V)

Van ambtswege

- Ingeborg Van Hoof (schepen van Milieu)

Secretaris 
Wim Azijn (milieuambtenaar)
Markt 2
2590 Berlaar
03 410 19 00
milieu@berlaar.be

Verslagen

2017

Februari
- April

 

2016

Februari
- April
- Oktober
- December

2015

Januari
Maart
Mei
December 

2014

Februari
Maart
Mei
Juni
September
Oktober

 

   

 

 

Verantwoordelijke dienst

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven