GECORO

Bevoegdheden

De Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) vergadert een achttal keer per jaar. Deze commissie verleent adviezen aan de gemeenteraad, het schepencollege of de stedenbouwkundige ambtenaar inzake belangrijke stedenbouwkundige aanvragen en vooral inzake grote planningsprocessen die een invloed uitoefenen op de plaatselijke ruimtelijke ordening.

Samenstelling

De Gecoro bestaat uit een voorzitter, effectieve leden (die kunnen vervangen worden door een reserve) en een secretaris, aangevuld met één afgevaardigde per politieke fractie.

De Gecoro werd vernieuwd in de gemeenteraad van 15 oktober 2019 (besluit).

Voorzitter
Koen Lambrechts

Leden

 • Koen Vercammen
 • Nele Alaers
 • Stephanie Westerlinck
 • Kristien Verhaeghe
 • Steven Thijs
 • Patrick Van Beers
 • Johan Verhaegen
 • Jeannine Van Hoorebeeck
 • Guy Van den Broeck
 • Ingrid De Herdt
 • Marc Busschots
 • Bart Ceulemans
 • Chris Triau
 • Paul Van den Vondel
 • Joris Van Dyck
 • Gerald Vereycken

Secretaris 

Werner Van den Broeck (stedenbouwkundig ambtenaar) / Greet Inniger
stedenbouw@berlaar.be

 

Verslagen

De vergaderingen van de Gecoro zijn niet openbaar. De verslagen worden daarom niet gepubliceerd, maar vallen wel onder het inzagerecht in bestuursdocumenten. Neem contact op via stedenbouw@berlaar.be als je inzage in deze documenten wil vragen. De toegang tot een verslag kan om bepaalde redenen (privacywetgeving, auteursrechten, ...) wel geweigerd worden.