Subsidies, belastingen en retributies

Neem voor meer informatie over niet-gemeentelijke premies zeker een kijkje op www.energiesparen.be of www.premiezoeker.be. Ook Stekr staat steeds klaar om je verder te helpen.

Subsidies

Subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE)

Kleine landschapselementen bewijzen dat de natuur niet altijd groot en omvangrijk moet zijn om mooi te zijn.

Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater van de riolering

Dit subsidiereglement werd opgemaakt als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor het volledig afkoppelen

Belastingen