Zwerfvuilproject

Wil jij onze gemeente helpen proper houden en je inzetten om zwerfvuil te verzamelen? Dan kan je je officieel registreren in het Peters en Meters Zwerfvuilproject.

Voor de aanstelling als meter/peter en om het materiaal op te halen dien je eerst enkele zaken in orde te brengen. Je dient vooraf dit webformulier in te vullen en een uittreksel uit het strafregister (kun je heel snel en éénvoudig opvragen via het webloket van de gemeentelijke website) te bezorgen via publiekeruimte@berlaar.be, of je kan het afgeven aan het onthaal wanneer je jouw materiaal ophaalt. Geef voordat je langskomt (tijdens de openingsuren of na afspraak via 03 410 19 00) een seintje aan de dienst Publieke Ruimte, dan kunnen ze het benodigde materiaal voor je klaarleggen aan het onthaal. Je mag ook laten weten welk stukje van Berlaar (straat, gebied,…) je graag wil proper houden.

Het zwerfvuilpakket bestaat uit:

  • een fluovestje,
  • een afvalgrijper,
  • handschoenen,
  • vuilniszakken.

De vuilniszakken zijn enkel bedoeld voor het zwerfvuilproject. Wanneer je een volle zak zwerfvuil bij elkaar geraapt hebt, mag je dit laten weten aan de dienst Milieu of zelf ingeven via het webloket van de gemeentelijke website (kies voor 'Melding Milieu'). De zakken worden vervolgens opgehaald door het gemeentelijk technisch personeel. 

WePlog 

Je kan vanaf nu ook de WePlog-app gebruiken bij het zwerfvuil rapen. Daarover lees je meer op www.berlaar.be/weplog.

Het werk als meter of peter van het zwerfvuil is onbezoldigd. Je wordt wel uitgenodigd op het jaarlijkse vrijwilligersfeest.