Zorgzame Buurt

 

Zorgloket

Om elke inwoner te kunnen helpen bij hun zorgvragen werd er een ‘Zorgloket’ opgericht.

Dat loket kan je bereiken via het telefoonnummer 0800 30 085, je komt dan terecht bij een medewerker van Buurthuis Gust & Tina of een medewerker van Lokaal Dienstencentrum Balderhuys die je verder helpt. Kom je liever langs om in gesprek te gaan met één van de (zorg)medewerkers? Dan ben je steeds welkom in LDC Balderhuys (Pastorijstraat 2A) of in Buurthuis Gust & Tina (Legrellestraat 39) voor een babbel.

 

BEREGOEDE ZORG BERLAAR

Je weg vinden in het zorgaanbod is immers niet altijd eenvoudig. Vele zaken zijn gedigitaliseerd of enkel op afspraak. Soms is je vraag niet eens zo groot of moeilijk en zou een buurtbewoner al de oplossing kunnen bieden. Je buren kennen, kan een goede ondersteuning betekenen in de kleine en grote hindernissen die je kan tegenkomen.

Samen met WZC Kloosterhof en WZC Sint-Augustinus heeft het lokaal bestuur van Berlaar het project Beregoede zorg Berlaar op poten gezet. In eerste instantie gingen we na hoe zorgzaam jouw buurt al is en hoe we dit nog kunnen verbeteren. Je zag ons misschien in de zomermaanden op de wekelijkse markt staan en misschien was je één van de 216 Berlaarnaars die onze enquête invulde. Hieronder kan je de resultaten lezen:

Zorgzame buurten

 • Liefst 81% van de bevraagden gaf aan dat ze door hun buren verwelkomd werden toen ze in de buurt kwamen wonen.
 • Beter een goede buur dan een verre vriend, want de buren waren volgens het onderzoek ook het voornaamste aanspreekpunt voor hulp (61%). Vrienden (43%) en familie (37%) kwamen op plekken twee en drie.
 • Wanneer gevraagd werd hoe zorgzaam ze hun buurt vonden, gaf 28% hen 8/10. Ongeveer 21% hield het bij 7/10.
 • Buren ontmoeten elkaar voornamelijk in de buurt (51%). Maar ook de winkel (41%) en horecazaken (37%) zijn plekken waar ze elkaar tegenkomen.

Informatie

 • Vrije Tijd (34%), hulp bij administratie (18,5%), ouderenzorg (15%), mantelzorg (15%), vrijwilligerswerk (12%), jongeren (12%) en personen met een beperking (8%) zijn de thema’s waarover de deelnemers geïnformeerd willen worden.
 • Den Balder (58%) is daarbij hun voornaamste informatiebron. Daarnaast zoeken ze verder in De Kiosk (47%), brochures en tijdschriften (41%), op de website van de gemeente (37%) en online (34%).

Waarom woon je graag in Berlaar?

 • Wat we allemaal al langer weten, is dat de Berlaarse gezelligheid aanstekelijk is. Goede en vriendelijke buren, een familiale sfeer. Dat zijn absoluut pluspunten voor onze gemeente.
 • Het landelijke karakter, met rust, veel groen en de Netevallei worden door bijna iedereen positief beoordeeld.
 • Berlaar ligt verder erg centraal, waar alles vlakbij is. Er zijn veel winkels en voorzieningen in de buurt.
 • Berlaar bruist ook en heeft een actief verenigingsleven.

Welke hulp heb je al eens ontvangen van je buur of heb je zelf geboden?

 • Boodschappen voor buur gedaan
 • Pakketjes aannemen (indien buur niet thuis is)
 • Brievenbus leegmaken (indien buur op vakantie is)
 • Materiaal uitlenen (bijvoorbeeld ladder, gereedschap, tafels, stoelen, …)
 • Kleine werkzaamheden (gsm, technische hulp, …)
 • Hulp met auto
 • Spullen wegbrengen naar het containerpark
 • Tuin verzorgen (snoeien, …)
 • Hulpdiensten bellen in geval van nood
 • Oudere buren helpen (behangen, winkel, medische hulp, …)
 • Boodschappen doen (vooral tijdens de pandemie)
 • Regelmatig iets lekkers brengen
 • Opvang voor elkaars kinderen
 • Hulp van allerlei aard

Welke elementen moeten er in een zorgzame buurt aanwezig zijn?

In een zorgzame buurt moeten buren elkaar kennen (70%) en elkaar helpen (68%). Dat nieuwe buurtbewoners verwelkomd worden is voor velen belangrijk (43%). 29% van de mensen die de enquête invulden vinden een jaarlijks buurtfeest ook nodig in een zorgzame buurt.

Er zijn reeds verschillende initiatieven om mensen te ondersteunen in hun zorgvraag. Kennen onze inwoners deze? 35% van de ondervraagden geeft aan van niet. Wie wel op de hoogte is kent vooral het initiatief van de warme maaltijden (37%) en de Week van de Senior (29%). Volgende initiatieven zijn minder gekend bij de ondervraagden: Week van de Jeugd, de belacties naar senioren tijdens de coronagolven en Huis van het Kind, BerlaarHelpt (het platform waar je tijdens de coronagolven hulp kon vragen in geval van quarantaine of ziekte) en verjaardagbezoekjes voor 85-jarigen.

Zorgzame Buren

In onze enquête hebben 45 mensen aangegeven ambassadeur te willen worden voor hun buurt. Buurtambassadeurs zijn mensen die op de hoogte zijn van de verschillende initiatieven en kunnen een aanspreekpunt worden voor mensen met zorgvragen.

“Ik wil wel een voelspriet zijn voor mijn buurt. Ik zie het niet te groots maar eerder kleinschalig.”

“Ik help graag mensen en kan gerust tijd vrijmaken om boodschappen te doen voor mensen die zelf moeilijk in de winkel of apotheek geraken.”

“Ik hielp al mee bij verschillende projecten tegen eenzaamheid in een buurgemeente, maar zou dit liever in mijn eigen dorp doen.” “Ik wil als ambassadeur mensen meer naar buiten krijgen. Samen met enkele enthousiastelingen een wandeling maken lijkt me fijn en zo leren we elkaar meteen beter kennen.” “Naast mijn voltijdse job organiseer ik ook ons jaarlijks straatfeest en wil dat zeker blijven doen.”

“Tijdens de coronaperiode heb ik met enkele anderen uit de buurt kaartjes gemaakt om uit te delen in de woonzorgcentra. Ik haalde er veel voldoening uit en wil dit in de toekomst nog doen.”

Wil je zelf Zorgzame Buur worden? Dat kan! Geef een seintje via beregoedezorg@berlaar.be.