Uitleendienst

Om het verenigingsleven en de gemeenschapsvorming te ondersteunen en stimuleren, heeft het Berlaarse gemeentebestuur een uitleendienst opgericht met volgende materialen:

- Audiovisueel materiaal
- Tentoonstellingsmateriaal
- Spe(e)lmateriaal
- Feestmateriaal
- Tijdelijke signalisatie en afsluitingen (nadar)
- Vlaggen en masten

Voor wie?

Het materiaal kan alleen ontleend worden door scholen en ouderverenigingen, erkende en/of gesubsidieerde verenigingen, gemeentelijke diensten en diensten van het OCMW, gemeentelijke advies- en overlegstructuren en buurtverenigingen. Al deze organisaties dienen daarvoor hun maatschappelijke zetel op het grondgebied van Berlaar te hebben.

Hoe reserveren?

Om de uitleendienst te gebruiken, moet je het materiaal aanvragen bij de dienst Evenementen. Je doet dat via onderstaand formulier.

Aanvraagformulier

Het ingevulde formulier bezorg je aan dienst Evenementen via evenementen@berlaar.be of breng je binnen in het gemeentehuis.

Nuttige info en documenten

- Snelstartgids geluidsmeter Amptec (video)
- Handleiding geluidsmeter Amptec
- Reglement uitleendienst (gepubliceerd op 16 maart 2022)
Retributie op het uitlenen van signalisatie voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)
- Huursubsidie herbruikbare materialen