College - Informatie

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen (waaronder de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst), bijgestaan door de algemeen directeur. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeenteraad en komt wekelijks bij elkaar. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De schepenen worden verkozen door en onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. De leden van het college van burgemeester en schepenen zijn van rechtswege ook de leden van het vast bureau.

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het schepencollege en van het vast bureau.

De voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is een volwaardig lid van zowel het schepencollege als van het vast bureau.

Beleidsnota 2019-2024