Samenstelling BEGCOM

De gemeenteraad besloot in zitting van 12 februari 2019 om een begrotingscommissie in te richten. De commissie werd samengesteld in de raadszitting van 19 maart.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. (! zie besluit corona)

De begrotingscommissie waakt over het meerjarenplan en het budget.

De commissies zijn samengesteld uit raadsleden. In elke commissie zetelen 3 raadsleden van CD&V, 2 raadsleden van N-VA, 2 raadsleden van kartel BHG, 1 raadslid van Groen en 1 raadslid van Vlaams Belang.

De praktische werking van de commissies wordt omschreven in een huishoudelijk reglement

Leden van de Begrotingscommissie:

Voor de CD&V-fractie:
- Geert Fierens
- Nathan Rijnders
- Guy Staes

Voor de N-VA-fractie:
- Hanne Cuypers, voorzitter
- Fons Winckelmans

Voor de fractie kartel BHG:
- Wim Kelber
- Giel Van de Zande

Voor de Groen-fractie:
- Koen Kerremans

Voor de Vlaams Belang-fractie:
- Werner Van den Broeck

Schepen van financiën Stefaan Lambrechts, niet-stemgerechtigd lid
Algemeen directeur Anja Neels, deskundige
Financieel beheerder Geert Verrelst, deskundige
Boekhouder Ann Cooremans, secretaris - financien@berlaar.be