Onthaalloket

Aan het onthaal van het gemeentehuis kan je steeds terecht voor allerhande informatie. Klantvriendelijkheid is een belangrijke pijler in onze dienstverlening en aan het onthaal krijg je daar al een mooi staaltje van te zien. Om je bezoek aan het gemeentehuis efficiënt te doen verlopen, sommen we nog even op voor welke zaken je bij deze infobalie terecht kan.

Allereerst vormt het onthaal het aanspreekpunt bij uitstek. Wanneer je de hal van Markt 1 binnenwandelt, maar niet weet bij welke dienst je moet zijn, kan je aan jouw rechterkant, vlak voor de loketten van de dienst Burgerzaken, te rade gaan bij het onthaal. De onthaalbedienden vertellen je waar en bij welke medewerker je met je vraag terecht kan.

Daarnaast kan je aan het onthaalloket ook allerlei producten verkrijgen. Folders, stratenplannen van Berlaar, onze infogids, afvalkalenders en stickers om reclamedrukwerk te vermijden zijn gratis. Berlaarbons (5 of 20 euro per bon), rookmelders (8,8 euro per stuk), pmd-zakken (1,5 euro per rol), incozakken (10,70 euro per rol) piekzakken (3,63 euro per stuk) of Berlaarse chocolaatjes (6 euro per doosje) kan je er kopen.

Tot slot mag je ook steeds je correspondentie gericht aan het gemeentebestuur afgeven aan het onthaal.

 

 

Zie ook