Kapvergunningen

Als je één of meerdere bomen wil vellen, hagen wil uitdoen of poelen wil dempen, heb je daarvoor een vergunning nodig. Er zijn meerdere types van vergunning mogelijk en de juiste aard is afhankelijk van de locatie en het geplande werk. Informeer je daarom steeds bij de gemeentelijke diensten naar de correcte verplichtingen.

Onderhoud van kleine landschapselementen (solitaire bomen, hagen, houtkanten, knotbomen, holle wegen, ...) is niet vergunningsplichtig zolang het normaal onderhoud betreft. Het knotten van een knotboom is bijvoorbeeld normaal onderhoud als er voldoende tijd tussen twee knotbeurten zit. Houtkanten mag je terugzetten als je de volledige houtkant niet in één keer terugzet (aanbevolen om in drie of vier delen te werken).

Niet zeker of je een bepaald werk zonder vergunning mag uitvoeren? Neem dan contact op met de gemeentelijke milieudienst.

 

Zie ook