Gebruik van de zalen van de gemeentelijke basisschool

 

 

Vorige reglementen:

Retributiereglement op het gebruik van de zalen van de Gemeentelijke Basisschool te Berlaar door individuele personen en verenigingen voor de jaren 2020 tot en met 2025 (gepubliceerd op de raadpleegomgeving op 18 december 2019, goedgekeur in de gemeenteraad van 17 december 2019)

Retributiereglement op het gebruik van zalen van de Gemeentelijke Basisschool door individuele personen en verenigingen aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 23 december 2016, gemeenteraadsbeslissing van 20/12/2016)