Dierenbescherming Mechelen

Het gemeentebestuur heeft een samenwerkingovereenkomst met de Dierenbescherming Mechelen.

In de gemeenteraad van januari werd de werkingstoelage verhoogd naar 0,35 euro per inwoner. (zie besluit)

 

Vertegenwoordiger van de gemeente: schepen bevoegd voor dierenwelzijn en/of milieu - Willy Beullens

 

Zie ook www.dierenbeschermingmechelen.be

Dierenbescherming Mechelen vangt Berlaarse huisdieren op

Dierenbescherming Mechelen vzw en gemeente Berlaar zetten zich voortaan samen in voor het dierenwelzijn.