Buurtfeesten

Organiseer je samen met de buren een buurtfeest? Dan geeft het lokaal bestuur van Berlaar je graag een duwtje in de rug!

Om een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken te stimuleren, voorziet Berlaar ondersteuning.

De ondersteuning richt zich tot een buurtcomité, waarbij de buurt zich kan beperken tot één of meerdere straten. Buurtkermissen, privé-feesten en feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van de ondersteuning.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning, moet het feest voldoen aan volgende voorwaarden:

- Het feest moet zich richten naar alle inwoners of een afgebakend gebied van de straat, buurt of wijk.

- De aanvraag moet gebeuren door minstens vier initiatiefnemers. Dat zijn vier volwassen personen, gedomicilieerd op verschillende adressen binnen het afgebakend gebied.

Ondersteuning

Goedgekeurde aanvragen komen in aanmerking voor:

- Het gebruik van materiaal van de gemeentelijke uitleendienst (vraag hiervoor wel nog tijdelijk je materiaal aan via het aanvraagformulier Evenementen)

- Een subsidie van 125 euro.

Bewijs

Maximum 1 maand na de activiteit bezorgen de initiatiefnemers:

- Tenminste 1 affiche of bewonersuitnodiging waaruit blijkt dat het buurtfeest open stond voor alle bewoners binnen het afgebakende gedeelte van de straat, buurt of wijk.

- Minstens 1 sfeerfoto van het buurtfeest.

Reglement

Subsidie voor buurtfeest (gepubliceerd op 08/11/2017)

 

Aanvraag subsidie voor buurtfeesten