Affiches en infoborden

Het gemeentebestuur stelt verschillende kanalen ter beschikking om informatie van verenigingen, scholen en gemeentelijke diensten te verspreiden.

Zo zijn er de elektronische infoborden op de Markt en in Berlaar-Heikant voor korte boodschappen.

Sinds januari 2010 kan je ook aankondigingsborden en affiches laten ophangen op vier locaties in de gemeente.

Elektronische infoborden

Je kan gratis een evenement laten publiceren op onze elektronische infoborden, die geplaatst zijn op de Markt (Berlaar-Centrum) en op de Aarschotsebaan (Berlaar-Heikant).

 

Aankondigingsborden, plakmuren en -zuilen

Om wildgroei van borden in de dorpskernen te vermijden, zijn er door het gemeentebestuur frames geplaatst op vier locaties voor aankondigingsborden.
- Markt
- Stationsplein
- Hoek Melkouwen/Heestenweg
- Kardinaal Cardijnplein

Plakmuren voor affiches:
- Hoek Markt/Itegembaan
- Kardinaal Cardijnplein

Plakzuilen voor affiches:
- Stationsplein
- Station Melkouwen

Opgelet:

Aankondigingsborden langs de openbare weg

Voor het plaatsen van aankondigingsborden langs de openbare weg buiten de bebouwde kom volstaat het een mailtje te sturen met de nodige info over het evenement en de gewenste locaties en afmetingen van de borden naar de technische dienst (mobiliteit@berlaar.be) Ook voor borden langs de gewestweg loopt de aanvraag via de gemeente.
Voor de aanvraag tot het plaatsen van pijltjes voor tijdelijke bewegwijzering van een evenement, waarbij je een liggingsplan en een schaaltekening van de pijltjes dient bij te voegen (mag een kopie van het pijltje zijn), neem je eveneens contact op met de technische dienst, 03 410 19 00.

 

Gebruikersreglement

Gebruikersreglement_affiches-borden 

 

Activiteitenkalender in De Kiosk

Vanaf juli 2014 verschijnt het gemeentelijke infoblad De Kiosk tweemaandelijks in plaats van driemaandelijks. Er zullen voortaan dus zes edities per jaar gedrukt worden: januari-februari, maart-april, mei-juni, juli-augustus, september-oktober en november-december.

In elke editie willen we graag een aantrekkelijke activiteitenkalender plaatsen, waarin we ook een gratis plekje voorzien voor de activiteiten van Berlaarse verenigingen.

Hoe gaan we daarvoor te werk?

We nemen telkens de activiteiten over die op de activiteitenkalender van onze website (www.berlaar.be) worden ingevuld. Die gegevens vul je bij voorkeur zelf in via Uit-in-Vlaanderen.

Mocht je toch problemen ondervinden bij de invoer van je evenement, dan mag je steeds contact opnemen met de dienst Communicatie (communicatie@berlaar.be of 03 410 19 00).

Om zeker te zijn dat je evenement mee wordt opgenomen, geef je het best een maand voor de volgende editie van De Kiosk in.

 

Zie ook