Zonnige Kempen cv

Zonnige Kempen is een coöperatieve vernnootschap die de woonvoorwaarden van woonbehoeftige mensen wil verbeteren. Daarom realiseert de maatschappij in haar werkingsgebied een voldoende aanbod van sociale kavels en voortreffelijke woningen. Ze bouwen en verbouwen sociale en bescheiden huur- en koopwoningen. Ze verwerven hiervoor gronden en panden en dragen ook bij tot de herwaardering van het woningbestand. Hiertoe werkt de maatschappij optimaal samen met alle betrokken instanties, in het bijzonder de lokale besturen, de huurders en kopers en de andere sociale huisvestingsmaatschappijen.

De gemeente is deelnemer in deze coöperatieve vennootschap.

Vertegenwoordiging:

  • algemene vergadering
    • schepen Nadine Boekaerts
  • raad van bestuur
    • burgemeester Walter Horemans