vzw Milieu en Werk

De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de vzw Milieu en Werk.

Deze vzw is een zuster-vzw van de vzw De Kringwinkel Zuiderkempen.

Vertegenwoordiging:

  • algemene vergadering
    • vertegenwoordiger: Ingeborg Van Hoof

 

Statuten