Vergunninghouders Hertstraat

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Het gaat om ingrijpende werken over een lang traject (van de Ballaarweg tot aan De Beerslaan) die, opgedeeld in verschillende fasen, ongeveer twee jaar zullen duren. Deze werken zullen dus een grote impact hebben.

Vanaf de eerste fase wordt er een omleiding voorzien via Itegembaan - Heibergstraat - Bevelsesteenweg. De Hertstraat is een kortere route maar is niet geschikt om dergelijke verkeersstromen op te vangen. Er worden dan ook maatregelen genomen om doorgaand verkeer uit de Hertstraat te houden.

Zodra de werken in de Pastorijstraat aanvangen, is de Hertstraat enkel nog toegankelijk voor vergunninghouders.

Image icon mapje.jpg

Wie er in aanmerking komt voor een vergunning, vind je terug in het reglement dat je hieronder kan raadplegen.

Reglement vergunninghouders

Tijdelijke politieverordening Hertstraat

Online-beheerdersplatform