W.S.V. Berchlaer

Deze vereniging beoefent en promoot de wandelsport vooral met een recreatief karakter.  Zij richt ook eigen wandelorganisaties in Berlaar en buurtgemeenten in.  Als extraatje volgen zij enkele bestaande Berlaarse wandelpaden (o.a. Gestelpad) op.