Mondkoncepto vzw

Bastijnstraat 85
2590
Berlaar
Telefoon:
03 482 24 68

Mondo v.z.w. heeft als hoofddoelstelling alle mogelijke activiteiten te ontplooien die een integratief kosmologischwereldbeeld bevorderen om het Leven niet te reduceren. Mondo v.z.w. wil hokjes-denken en dogma's overstijgen. " Integratief " duidt op de poging om alle disciplines van het menselijk-bezig-zijn, zichzelf te laten overstijgen, mensen uit de verscheurdheid te brengen en vanuit versplinterde en gefragmenteerde kennis tot zinvolheid te komen. De gangbare opvatting dat religie en wetenschap, kunst en techniek,natuur en economie, enz. onverzoenlijk tegenover elkaar staan wordt dan ook niet als zinvol, noch noodzakelijk ervaren.