RLRL vzw

RLRL is de afkorting van Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel vzw.

Sinds 2008 werkt Regionaal Landschap Rivierenland vzw in Berlaar aan concrete projecten en activiteiten rond thema's als landschap, natuur en streekidentiteit. Daarbij werken ze samen met zoveel mogelijk partners uit de open ruimte: gemeentelijke en provinciale overheden, organisaties uit sectoren landbouw, natuur, toerisme en jacht. Ook de inwoners zelf worden volop betrokken via vormingen, publieksactiviteiten en concrete realisaties op het terrein.

Vertegenwoordiging:

  • Algemene vergadering:
    • lid - Ingeborg Van Hoof
    • plaatsvervangend lid - Julie Cools
  • Raad van Bestuur:
    • voorgedragen kandidaat: Willy Beullens