Projectvereniging Berg en Nete

Deze vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud (zonder eigendomsverwerving), beheer onderzoek en ontsluiting van het onroerend (archeologisch, landschappelijk, monumenten) erfgoed op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De vereniging staat tevens in voor het opbouwen, delen en uitwisselen van kennis en expertise rond dit erfgoed.

De intergemeentelijke projectvereniging zal bovenlokale initiatieven ontwikkelen en trachten bijhorende financiering aanvragen.

Vertegenwoordiging

  • Raad van Bestuur
   • stemgerechtigd lid: schepen Ingeborg Van Hoof
   • plaatsvervangend stemgerechtigd lid: raadslid Thomas Wellens
   • raadgevend lid: raadslid Koen Kerremans

Statuten

Oprichtingsbesluit

Toewijzingsreglement