Verkavelingsvergunning

Wil je een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond? Dan heb je hiervoor een verkavelingsvergunning nodig. Een verkavelingsvergunning bevat vaak ook een aantal stedenbouwkundige voorschriften voor de bebouwing op je kavel.

Je mag het dossier zelf samenstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter, een stedenbouwkundige, ... De opmeting moet wel gebeuren door een landmeter. Dat mag je niet zelf doen.

Je dient het aanvraagdossier bij het gemeentebestuur in. De aanvraag kan ook met een aangetekende brief worden verzonden.

Wetgeving of reglement

Meer info

Voor meer informatie over de aanvraag van een verkavelingsvergunning raden we je aan om contact op te nemen met de dienst Stedenbouw. Je vindt de volledige procedure ook op de website van Ruimte Vlaanderen.

Verantwoordelijke dienst