Stedenbouwkundige vergunning

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dat is een schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen dat de werken mogen starten.

In de regel heb je voor heel wat zaken zo'n vergunning nodig: bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen, reclameborden of afsluitingen plaatsen, ... Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Op de website van Ruimte Vlaanderen kan je nagaan of je voor jouw werken een vergunning nodig hebt. Je kan ook steeds terecht bij de dienst Stedenbouw voor alle relevante informatie.

Voorwaarden

- De voorwaarden voor een vrijstelling of een meldingsplicht kan je vinden op Ruimte Vlaanderen

- Neem voor de volledige en meest recente voorwaarden steeds contact op met de dienst Stedenbouw

Wetgeving of reglement

Meer info

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je het juiste formulier in en bezorg je dat samen met je dossier (zie aanstiplijst) aan de dienst Stedenbouw. We raden je aan om steeds vooraf even contact op te nemen met deze dienst. Zo vergeet je niets en gebeuren er geen vergissingen.

Voor een advies van brandweerzone Rivierenland moet je steeds een extra formulier aan het dossier toevoegen. De brandweerzone kijkt de plannen dan na op vlak van brandveiligheid en formuleert een advies op basis van de geldende regels. Je vindt alle informatie en documenten op de website van brandweerzone Rivierenland.

Als je de werken niet binnen de twee jaar na je vergunning start, zal je vergunning vervallen. Je zal bovendien moeten doorwerken: onderbrekingen van meer dan twee jaar zorgen ook voor een vervallen vergunning. Je gebouw moet tot slot binnen de drie jaar winddicht zijn.

 

Stap 1:

Eenvoudige dossiersamenstelling

Als je weet of je een vergunning nodig hebt, moet je nagaan of je voor jouw vergunning een architect nodig hebt. In principe is voor elke stedenbouwkundige vergunning de medewerking van een architect verplicht. De Vlaamse regering heeft echter ook hier enkele uitzonderingsgronden voorzien. Een overzicht van de voornaamste uitzonderingen kan je vinden bij Ruimte Vlaanderen.

Als de medewerking van een architect niet vereist is, mag je zelf het aanvraagdossier samenstellen. We spreken dan van een eenvoudige dossiersamenstelling. Je gebruikt daarvoor het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling. Let wel op, want ook als je niet met een architect moet werken, moet de aanvraag aan een aantal formaliteiten voldoen. Die zijn niet zo simpel. Bij het gemeentebestuur kan je daarom steeds voorbeelden meekrijgen van soortgelijke, vroegere aanvragen.

- Aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling
- Aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling

 

Stap 2:

Uitgebreide dossiersamenstelling

Als de medewerking van een architect vereist is, stelt de architect het aanvraagdossier samen. De aanvrager moet dan alleen de aanvraag ondertekenen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier voor uitgebreide samenstelling.

- Aanvraagformulier uitgebreide dossiersamenstelling
- Aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling

 

Stap 3:

Technische werken of terreinaanlegwerken

Voor technische werken of terreinaanlegwerken (aanleggen van wegen, parkeerplaatsen, pleinen, ontbossen, recreatieve terreinen, ...) gelden enkele specifieke regels.

- Aanvraagformulier technische werken of terreinaanlegwerken
- Aanstiplijst bij technische werken
- Aanstiplijst bij terreinaanlegwerken

 

Stap 4:

Vrijstelling of meldingsplicht

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding. De werken mogen dan echter niet strijdig zijn met:

- stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
- ruimtelijke uitvoeringsplannen
- bijzondere plannen van aanleg
- voorschriften van verkavelingsvergunningen
- regelgeving over monumenten en landschappen
- ...

- Folder stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling

 

Verantwoordelijke dienst