Stedenbouwkundig attest

Als je inlichtingen over een perceel wil, kan je hiervoor een stedenbouwkundig attest aanvragen. Het attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Een attest is weliswaar nog geen stedenbouwkundige vergunning. De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig (vanaf de uitreiking van het attest).

Procedure en voorwaarden

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen, heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je moet wel het perceel laten opmeten door een landmeter.

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij dezelfde instantie die bevoegd is voor de stedenbouwkundige vergunning. Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier dus aan de dienst Stedenbouw.

 

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst