Orgaandonatie

Je laten registreren als donor kost slechts enkele minuten en kan het leven van anderen met vele jaren verlengen! Dat orgaandonatie nog steeds broodnodig is, bewijzen de statistieken. Wekelijks overlijden er twee mensen omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan konden krijgen.

Het is belangrijk om orgaandonatie binnen je familie te bespreken. Als je met een overlijden geconfronteerd wordt, is het niet makkelijk om dan pas voor het eerst over orgaandonatie te spreken.

Iedereen wordt verondersteld orgaandonor te zijn, maar je kan een verklaring van uitdrukkelijke toestemming of verzet laten registreren. Dat wordt dan geregistreerd in je rijksregisterdossier en in de database van orgaandonatie van de FOD Volksgezondheid.

 

Wie?

Inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

Minderjarigen kunnen vanaf 12 jaar zelf een verklaring van uitdrukkelijke toestemming of verzet laten registreren. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan de wettelijk vertegenwoordiger een verklaring van verzet laten vastleggen. Een uitdrukkelijke toestemming kan niet geregistreerd worden voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Alle verklaringen door of voor minderjarigen moeten na de 18de verjaardag van de betrokkene hernieuwd worden.

 

Hoe?

De uitdrukkelijke toestemming of het verzet van orgaandonatie kan vastgelegd worden na een persoonlijke verklaring bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats of via het formulier voor orgaandonatie.

De verklaring kan nadien op elk moment ingetrokken of veranderd worden.

 

 

Meer info

Nuttige documenten:

- Formulier orgaandonatie

Meer weten?

- Folder orgaandonatie

- Website van Beldonor

 

Verantwoordelijke dienst