Huwelijk

De eerste stap naar je huwelijk is het vastleggen van een datum. We raden aan om de datum en het uur van je huwelijk zo snel mogelijk vast te leggen. Zo ben je zeker dat je huwelijk kan doorgaan op het tijdstip dat je wenst. Er zijn geen termijnen voorzien voor het vastleggen van een huwelijksdatum, maar je moet wel rekening houden met de minimumtermijn van veertien dagen voor de aangifte van het huwelijk.

Je kan je huwelijksdatum op volgende manieren doorgeven:
- persoonlijk bij de dienst burgerzaken
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00 
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
(de datum ligt pas vast wanneer je een bevestiging ontvangt)

 

Wanneer kan je in Berlaar huwen?

Van maandag tot vrijdag om 10, 11, 12, 14, 15 en 16 uur.

Elke zaterdag om 10, 11 of 12 uur.

Op zon- en feestdagen kan er niet gehuwd worden.

 

Waar kan je huwen?

Om in Berlaar te kunnen huwen, moet één van de aanstaande echtgenoten in onze gemeente ingeschreven zijn.

Voor Belgen die in het buitenland verblijven en niet in een Belgische gemeente zijn ingeschreven, is er een speciale regelgeving voorzien.

 

Aangifte van het huwelijk

De aangifte van het huwelijk kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerlijkestand@berlaar.be 
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00

De aangifte van het huwelijk is wat men in de volksmond 'de ondertrouw' noemt. Tijdens de aangifte worden de praktische zaken voor het huwelijk geregeld. Zo worden o.a. de documenten verzameld, de getuigen genoteerd en het huwelijksboekje betaald.

Een huwelijksaangifte duurt ongeveer 30 minuten en gebeurt steeds op afspraak, rekening houdend met de wettelijke termijnen. De aangifte moet minstens veertien dagen en maximum zes maanden + veertien dagen vóór het huwelijk gebeuren. Dit wil niet zeggen dat je je huwelijksdatum al niet langer kan vastleggen.

Beide aanstaande echtgenoten moeten met identiteitskaart aanwezig zijn voor de aangifte. Bij afwezigheid van één van de aanstaande echtgenoten heb je een gelegaliseerde volmacht nodig.

Van de huwelijksaangifte wordt ook een akte opgemaakt.

Wat nog vermelden bij de aangifte?
Getuigen: je kan kiezen voor geen tot vier meerderjarige getuigen per bruidskoppel.
Bij de aangifte van het huwelijk geef je hun naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en de verwantschap door.

Opgelet!
Als één van de aanstaande echtgenoten of beiden in het buitenland geboren zijn en/of geen Belgische nationaliteit bezitten, zijn er extra voorwaarden te vervullen. De ambtenaar van de burgerlijke stand aanvaardt enkel originele, correct gelegaliseerde en in het Nederlands vertaalde buitenlandse akten. De vertaling dient vertaald te worden door een beëdigde vertaler, met wettiging van zijn handtekening door de rechtbank waar deze vertaler beëdigd is.

 

Huwelijksvoltrekking

De huwelijksplechtigheid in Berlaar vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1.
De ceremoniewagens mogen geparkeerd worden voor het gemeentehuis op de daartoe voorziene voorbehouden plaatsen.

De huwelijksplechtigheid mag bijgewoond worden door familie en vrienden. Gelieve de aanwezigen wel te vragen om geen rijst of iets dergelijks te gooien aan het gemeentehuis.

De huwelijkspartners kunnen tijdens de plechtigheid bijgestaan worden door maximum vier getuigen. De getuigen moeten minimum 18 jaar oud zijn op het moment van het huwelijk.

De huwelijksvoltrekking gebeurt door de ambtenaar van de burgerlijke stand (dit is de burgemeester), bijgestaan door een beambte van de burgerlijke stand. Ter gelegenheid van het huwelijk houdt de burgemeester een korte toespraak. De huwelijksplechtigheid duurt ongeveer 20 minuten.

Na de plechtigheid biedt het gemeentebestuur het nieuwe koppel en de naaste familieleden een drankje aan.

Indien na het wettelijk huwelijk een kerkelijk huwelijk volgt, moet je het trouwboekje meenemen naar de kerkelijke plechtigheid.

 

Bewijs van huwelijksbeloften

Een bewijs van huwelijksbeloften bewijst dat je gaat trouwen. Het vermeldt de namen van de toekomstige echtgenoten en de datum waarop zij trouwen. Je kan dit nodig hebben voor de werkgever, het reisagentschap, de mutualiteit of de vakbond. Het bewijs van huwelijksgeloften moet persoonlijk aangevraagd worden en wordt gratis afgeleverd.

 

Overschrijving van een buitenlandse huwelijksakte

Personen van Belgische nationaliteit die voor een plaatselijke overheid in het buitenland gehuwd zijn, kunnen bij terugkeer in België vragen om de huwelijksakte over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van hun woonplaats in België.
De overschrijving kan alleen gebeuren mits voorlegging van een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte met eventuele legalisatie en vertaald in het Nederlands door een beëdigde vertaler.
Deze overschrijving is niet verplicht, maar heeft als voordeel dat er uittreksels uit de huwelijksakte kunnen afgeleverd worden. Er kan eventueel ook een huwelijksboekje verkregen worden.

Akte van huwelijk

Een akte van huwelijk kan je aanvragen via het webloket.

Online aanvragen

Kosten

Het huwelijksboekje kost 20 euro en moet betaald worden bij aangifte van het huwelijk.Er worden geen andere kosten aangerekend door de gemeente.

 

Verantwoordelijke dienst