Houtverhakseldag

Heb je je tuin voorbereid op de lente of winter en zit je nu met snoeiresten die je niet kwijt geraakt? Ieder jaar kan je beroep doen op de Berlaarse compostmeesters om de resten te helpen verwerken door het snoeihout gratis bij jou thuis te komen verhakselen.

Om de verhakseldag vlot te laten verlopen, vragen we aan de inschrijvers om de snoeiresten in dezelfde richting te stapelen en in busseltjes te binden (niet met ijzerdraad!). Bij de nieuwe inschrijvers zal een compostmeester het te verhakselen materiaal een week voor de hakseldag komen bekijken en raad geven voor een correcte opstapeling.

Méér dan 10 m³ per locatie is om organisatorische redenen niet meer mogelijk. Het is bovendien belangrijk dat de snoeiresten vlot bereikbaar zijn en zich niet in reeds half-gecomposteerde toestand bevinden. Slecht gestapelde of halfvergane hopen worden niet verhakseld.

Inschrijven

We vragen aan de deelnemers om het inschrijvingsformulier volledig ingevuld aan het onthaal in het gemeentehuis te bezorgen (wanneer de inschrijvingen starten, vind je het inschrijvingsformulier op deze pagina). De eerste 60 inschrijvers worden zeker bediend, in zoverre de snoeiresten netjes zijn gestapeld. Latere inschrijvers worden op een wachtlijst geplaatst en in functie van beschikbare tijd nog bediend.