Geboorte

De aangifte van een geboorte gebeurt bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de geboorte plaatsvond, binnen de 15 dagen na de bevalling. Is de laatste dag een zaterdag, zondag of een feestdag dan wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 

Wie?

De aangifte van geboorte kan gedaan worden door de vader/meemoeder, de moeder, door beide ouders samen of door de dokter, vroedvrouw of de personen die de bevalling bijwoonden.

 

Waar?

De geboorteaangifte moet gedaan worden bij de dienst Burgerzaken van de geboorteplaats.

 

Hoe aangeven?

Een aangifte van geboorte kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

Aan de hand van de meegebrachte documenten stelt de dienst Burgerzaken een geboorteakte op. De aangever krijgt een aantal uittreksels uit de geboorteakte mee:

- een attest voor aanvraag van de geboortepremie (af te geven bij de mutualiteit)
- een attest voor aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of bij de compensatiekas waarbij je aangesloten bent)
- zes bijkomende attesten van geboorte
- De ouders krijgen tenslotte ook een mededeling mee dat ze hun kind moeten laten inenten tegen kinderverlamming (poliomyelitis) voor het kind 18 maanden oud wordt

 

Polio

Elke pasgeborene in ons land moet ingeënt worden tegen polio.
Het formulier voor de inenting ontvang je bij de aangifte van de geboorte van je kind.
Heeft je kind de vier polio-inentingen achter de rug, dan moet je het inentingsattest zo snel mogelijk en zeker binnen de 18 maanden na de geboorte afgeven op het gemeentehuis van de woonplaats van je kind.

Indien je het inentingsbewijs niet tijdig inlevert, zal je twee keer een herinnering krijgen. Daarna wordt de politie hiervan ingelicht die een proces verbaal opmaakt.

Voor de inentingen kan je terecht bij Kind en Gezin. Zij organiseren op regelmatige tijdstippen gratis raadplegingen.
Je kan je kind ook - op eigen kosten - laten inenten door een geneesheer naar keuze.

 

Kinderboek en slabbetje

Kersverse ouders krijgen in Berlaar een kinderboek en een slabbetje cadeau. Het kinderboek draagt de titel De wonderbaarlijke zomer van Polukarpus Boterbier en vertelt over de spannende avonturen van Polukarpus. Het hoofdpersonage beleeft al die verhalen in en rond het pittoreske Gestel.

 

Wat moet je meebrengen?

- een doktersattest
- de identiteitskaart(en)
- het huwelijksboekje als de ouders gehuwd zijn
- de erkenningsakte als de ouders niet gehuwd zijn en de vader het kindje al erkend heeft voor de geboorte

Akte van (erkenning voor/na) geboorte

Een akte van erkenning kan je aanvragen via het webloket:

Akte van geboorte

Akte van erkenning na geboorte

Akte van erkenning voor geboorte

 

Meer info

Meer informatie kan je vinden op:

- de website van Kind & Gezin

 

Verantwoordelijke dienst