Elektronische identiteitskaart (e-ID)

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Dat is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. De houder kan met dit document zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.

De elektronische identiteitskaarten zijn tien jaar geldig en bevatten een chip waarop, naast de informatie die ook op de kaart te lezen is, het adres is vermeld.

Wie?

Elke inwoner vanaf 12 jaar, die ingeschreven is in het bevolkingsregister.

Kosten

Een elektronische identiteitskaart kost 20 euro. De leveringstermijn bedraagt minstens twee weken.

Er zijn ook spoedprocedures mogelijk (de levertermijnen gelden alleen als de kaart vóór 15 uur is aangevraagd):

  • dringende procedure (levering op twee werkdagen): 90 euro
  • zeer dringende procedure (levering volgende werkdag in het gemeentehuis): 120 euro
  • zeer dringende procedure (levering volgende werkdag in Brussel): 155 euro

 

Bij de levering in Brussel kan de kaart afgehaald worden op volgend adres:

FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium
Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 19.30 uur, zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Wat moet je meebrengen?

Je moet je persoonlijk aanbieden aan het loket van de dienst Burgerzaken met:

  • je huidige identiteitskaart
  • een recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix

De kostprijs van de identiteitskaart moet betaald worden bij de aanvraag.

Je pasfoto moet aan de voorwaarden van de fotomatrix voldoen:

  • De foto mag maximaal 6 maanden oud zijn
  • Het aangezicht moet 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto innemen
  • Neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet zichtbaar, geen grote glimlach
  • Het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires, behalve om medische of godsdienstige redenen. De ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.
  • De achtergrond van de foto moet licht, effen en zonder schaduw zijn

 

Meer info:

- Fotomatrix van de FOD Binnenlandse Zaken

- Fotomatrix Light

Meer info

Als je je identiteitskaart niet persoonlijk kan afhalen, kan je iemand een volmacht geven. Je geeft deze persoon het ingevulde volmachtformulier, je pin- en pukcode én je huidige identiteitskaart mee.

Meer informatie over elektronische identiteitskaarten kan je vinden op de website van e-ID.

Nuttige documenten
- Volmachtformulier

Stap 1:

Oproep om identiteitskaart te vernieuwen

Ongeveer drie maanden voor de vervaldatum van je huidige identiteitskaart ontvang je een uitnodiging om je identiteitskaart te vernieuwen. Op die uitnodiging staat onder meer aan welke voorwaarden de pasfoto moet voldoen en voor welke datum je jezelf moet aanbieden.

Als je identiteitskaart gestolen, verloren of beschadigd is, de foto niet meer gelijkend is, de geldigheidsduur verstreken is of je naam of voornaam gewijzigd is, kan je ook zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Stap 2:

Pin- en pukcodes

Een tweetal weken na de aanvraag van je identiteitskaart ontvang je thuis jouw pin- en pukcodes. Met deze codes kan je jouw nieuwe identiteitskaart afhalen in het gemeentehuis.

Je hebt beide codes nodig voor de activatie van je identiteitskaart bij afhaling, maar ook daarna heb je de codes nog nodig.

De pukcode bestaat uit zes cijfers. Met deze code kan je opnieuw een pincode instellen als je jouw pincode vergeten bent of je kaart deblokkeren als je driemaal een foutieve pincode hebt ingegeven. Deze code dient dus als extra veiligheid.

De pincode bestaat uit vier cijfers. Je kan deze code veranderen in een code van je keuze. De pincode heb je nodig als je je wil aanmelden met je elektronische identiteitskaart, als je een document elektronisch wil ondertekenen en bij een adreswijziging. Na drie foutieve pogingen zal je identiteitskaart geblokkeerd worden.

Bewaar beide codes dus zorgvuldig. Als je je codes verloren bent, bestaat de mogelijkheid om een herdruk van je codes aan te vragen.

Verantwoordelijke dienst