Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt het burgerlijk huwelijk tijdens het leven van de echtgenoten ontbonden, onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien in de wet.

De wet voorziet twee procedures:

- echtscheiding door onderlinge toestemming

- echtscheiding door onherstelbare ontwrichting van het huwelijk

Afhankelijk van de situatie wordt de procedure ingezet door een notaris of een advocaat.

 

Procedure

Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt door de griffier van de rechtbank rechtstreeks naar de ambtenaar van de burgerlijke stand verzonden. Dit wordt dan overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand (van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd).

Vanaf de datum van de overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden. Je kan vanaf dan ook een uittreksel uit de echtscheidingsakte aanvragen.

Als het huwelijk in het buitenland voltrokken werd, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel, eerste district, het beschikkend gedeelte van het vonnis overschrijven in de registers.

 

Gevolgen

De echtscheiding heeft gevolgen voor de echtgenoten vanaf het ogenblik dat er tegen de uitspraak van het vonnis van de rechtbank geen beroepsmogelijkheden meer mogelijk zijn.

 

Akte van echtscheiding

Een akte van echtscheiding kan je online aanvragen via het webloket.

Online aanvragen

 

Verantwoordelijke dienst

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven