Diftar toelage voor onthaalouders, erkende opvanggezinnen of personen met een medische reden

Om tussen te komen in de extra kost voor het verwijderen van afval, voorziet het gemeentebestuur een toelage van 24 euro voor personen met een medische reden (incontinentie, stomapatiënten, nierdialyse thuis, mucoviscidosepatiënten, ...) en voor onthaalouders of erkende opvanggezinnen.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

- Als je voor de aankoop van incontinentiemateriaal een tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) ontvangt, bezorg je de beslissing van een arts of het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap aan de dienst Financiën. Je hoeft dit bewijs maar éénmaal af te geven.

- Ook als je voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4 (voor het criterium incontinentie) van het afhankelijkheidsrooster voor de tegemoetkoming van incontinentiemateriaal (KB 2 juni 1988), moet je een attest van de arts of het ziekenfonds éénmalig voorleggen.

- Personen met een andere medische reden dan incontinentie (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënt, huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid, …) bezorgen éénmalig aan de dienst Financiën een attest van de arts die bevestigt dat betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt.

- Voor de beoordeling van erkende opvanggezinnen of onthaalouders moet er jaarlijks een geldig bewijs afgeleverd worden door Kind en Gezin. Als de reden waarom je gebruik kan maken van deze toelage wijzigt of wegvalt, moet je de dienst Financiën van de gemeentelijke administratie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Dienst:

Verantwoordelijke dienst