Ambulante handel langs de openbare weg

Er mag geen ambulante handel gedreven worden zonder toelating van het gemeentebestuur.

Wie ambulante handel langs de openbare weg wenst uit te oefenen, moet dit schriftelijk aanvragen bij het gemeentebestuur. Er zal dan een informatiefiche ingevuld worden met de nodige gegevens en de aanvraag zal dan besproken worden tijdens de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen.

Als de gevraagde standplaats wordt toegekend zal de betrokken ambulante handelaar een factuur toegestuurd krijgen en na betaling kan hij de toegewezen standplaats innemen. De standplaats kan zich zowel op openbaar als privédomein bevinden.

 

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst