Adreswijziging binnen de gemeente

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Als je verhuist binnen Berlaar moet je binnen de acht dagen je adreswijziging melden aan de dienst Bevolking. De wijkagent komt dan controleren of je effectief op het aangegeven adres verblijft. De datum van je aangifte is de officiële datum waarop je wordt ingeschreven op het nieuwe adres.

Wie?

Een adreswijziging moet aangegeven worden door een meerderjarig gezinslid.

Hoe aangeven?

Een adreswijziging kan op verschillende manieren aangegeven worden:

  • per mail via burgerzaken@berlaar.be
  • per brief gericht aan de dienst Burgerzaken, Markt 1 in Berlaar
  • telefonisch via 03 410 19 00
  • persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerzaken (na afspraak via het digitale afsprakenloket of bovenstaande gegevens)
  • online via de website van het rijksregister

Voor je adreswijziging hebben we alleszins volgende gegevens nodig: je naam en voornaam, je rijksregisternummer (terug te vinden op de achterzijde van je identiteitskaart), de naam en voornaam van alle gezinsleden die mee verhuizen, je vorig adres, je nieuw adres, je telefoonnummer, of je al dan niet met iemand gaat samenwonen op het nieuw adres en met wie, vanaf wanneer je op het nieuw adres verblijft.

Wat moet je meebrengen?

- Je identiteitskaart

- Eventueel de identiteitskaarten van de gezinsleden die mee verhuizen

Meer info

Om je adreswijziging online aan te vragen, heb je een kaartlezer en de nodige eID-software nodig. Na de controle van je aanvraag moet je wel nog naar het gemeentehuis komen om je identiteitskaart te wijzigen.

Als je verhuist, moet je dit onmiddellijk melden aan IVAREM. Zo voorkom je dat je container niet geledigd wordt of dat er iemand anders op jouw kosten huisvuil kan meegeven. Je kan IVAREM bereiken via het gratis nummer 0800 90 441.

 

Verantwoordelijke dienst