Aangifte van overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Naast het emotionele leed moeten er ook heel wat formaliteiten vervuld worden. Voor deze formaliteiten kan je beroep doen op verschillende professionals, zoals een begrafenisondernemer, je bankier, een notaris, ...

Het overlijden moet in de eerste plaats aangegeven worden bij de dienst Burgerzaken van de woonplaats van de overledene. De dienst Burgerzaken kan je ook al heel wat info bezorgen over de te vervullen formaliteiten of je doorverwijzen naar de juiste dienst.

Je kan alleszins niet overgaan tot begraving, lijkschouwing, balseming, kisting of een andere behandeling op het lichaam van de overledene vooraleer de dood werd vastgesteld door de (behandelende) geneesheer.

 

Wanneer?

De aangifte van overlijden moet zo snel mogelijk gebeuren.

Een aangifte van overlijden kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

 

Wie?

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand op aangifte van één getuige. In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door de begrafenisondernemer die handelt in opdracht van de familie.

 

Waar?

De aangifte van overlijden wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden.

 

Wat moet je meebrengen?

- een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld (model III C of model III D kindje jonger dan 1 jaar)
- identiteitskaart, rijbewijs en trouwboekje van de overledene
- attest laatste wilsbeschikking (afgeleverd door de dienst Burgerzaken van de laatste woonplaats)
- de toelating tot begraven indien de begrafenis in een andere gemeente of stad plaats vindt
- voor crematie: een aanvraag tot lijkverbranding en een bijkomend medisch attest

 

Meer info

Een attest van erfopvolging kan gevraagd worden voor het deblokkeren van de bankrekeningen en wordt afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor. De akte van erfopvolging wordt afgeleverd door de notaris bij:

  • minderjarige erfgenamen;
  • een testament;
  • een huwcontract.

Meer informatie over deze procedure op de website van de FOD Financiën.

Ook over informatie voor de aangifte van de nalatenschap kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat stelt enkele praktische brochures gratis ter beschikking:

- Wat te doen wanneer uw partner overlijdt

- Erven

Deze en andere brochures kan je ook steeds terugvinden op Notaris.be.

Om na te gaan of de overledene een testament heeft, kan er steeds een opzoeking gevraagd worden in het Centraal Register der Testamenten met een ingevuld aanvraagformulier.

Akte van overlijden

Een akte van overlijden kan je aanvragen via het webloket.

 

Verantwoordelijke dienst