Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0931

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Yana Cassier, met als adres Heibaan 245 in 2235 Hulshout, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ezenhoek 28a met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, nr. 900B, bevat stedenbouwkundige handelingen en betreft het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning met losstaande garage.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 april 2024 tot en met 11 mei 2024.

OMG / SH / 0931

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / V / 0044

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door An Verscuren met als adres Spaarstraat 52 te 3010 Leuven, Maria Vermeulen met als contactadres Melkouwen 60 te 2590 Berlaar en Raf Verscuren met als adres Kapelleke 3 te 3202 Aarschot, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Melkouwen 64, 66 en 68 met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, nrs. 391N, 392S, 392V, 392W, 392X, 392R, 392N, 393N en 393P. De aanvraag betreft het creëren van 8 kavels voor ééngezinswoningen in halfopen bebouwing na afbraak van twee gekoppelde ééngezinswoningen, het rooien van enkele solitaire bomen en het dempen van een waterput.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 april 2024 tot en met 3 mei 2024.

OMG / V / 0044

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / V / 0045

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Steven De Troy met als adres Melkouwensteenweg 30 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Melkouwensteenweg 25 en 25A, met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, nrs. 878W, 878F, 878V en 881K5. De aanvraag betreft het creëren van twee kavels voor ééngezinswoningen in vrijstaande bebouwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 april 2024 tot en met 3 mei 2024.

OMG / V / 0045

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0936

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Emiel Cornelis met als adres Smidstraat 270 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Smidstraat z.n., met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie D, nrs. 550B, 550A, 551_, 552A, 552B, 552C, 553R, 553S, 553V, 566_, 567_, 568_, 569_, 570_, 571_, 572_, 587A, 590A en 590B en betreft een aanvraag tot het aanbrengen van een reliëfwijziging (opvullen van laagtes met gemiddeld 10 cm) bij aaneengesloten landbouwpercelen voor professionele landbouwactiviteiten.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 maart 2024 tot en met 26 april 2024.

OMG / SH / 0936

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0935

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jasper Kerremans en Sara Perek met als adres Molenlei 74 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Wipstraat 67 en 67A met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie A, nr. 329V2 en betreft het oprichten van twee grondgebonden ééngezinswoningen met elk een beperkte private tuinstrook binnen een grotere collectieve tuin - gewijzigde plannen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 maart 2024 tot en met 26 april 2024.

OMG / SH / 0935

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SHE / 0933

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Belgium Land & Property NV gevestigd te Steenhoevestraat 7 te 2800 Mechelen, Kenny Vermeulen met als adres Achiel Cleynhenslaan 143A te 3140 Keerbergen en Philippe Orlians met als adres Kempischdok-
Westkaai 101 te 2000 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Stationsstraat 224 en 230 met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie A, nrs. 315/2 T, 315/2 S, 315/2 P, 315H5 en 315G5 en betreft

 • stedenbouwkundige handelingen: de afbraak van twee ééngezinswoningen, het rooien van bomen, het oprichten van een meergezinswoning met 18 wooneenheden, met een half verzonken open garage met 24 autostaanplaatsen, 65 fietsenstandplaatsen en de inrichting van een groenzone
 • Milieu-gerelateerde handelingen
  • rubriek 16.3.2°: warmtepompen voor de verwarming van 18 appartementen en de bereiding van van SWW met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 25 KW
  • rubriek 53.2.°b)1°: een bronbemaling met een maximaal dagdebiet van 559 m³ / dag tijdens de opstartfase en van 330 m³ / dag tijdens de stationaire fase.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 maart 2024 tot en met 26 april 2024.

OMG / SHE / 0933

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SHE / 0933

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Belgium Land & Property NV gevestigd te Steenhoevestraat 7 te 2800 Mechelen, Kenny Vermeulen met als adres Achiel Cleynhenslaan 143A te 3140 Keerbergen en Philippe Orlians met als adres Kempischdok-
Westkaai 101 te 2000 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Stationsstraat 224 en 230 met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie A, nrs. 315/2 T, 315/2 S, 315/2 P, 315H5 en 315G5 en betreft

 • stedenbouwkundige handelingen: de afbraak van twee ééngezinswoningen, het rooien van bomen, het oprichten van een meergezinswoning met 18 wooneenheden, met een half verzonken open garage met 24 autostaanplaatsen, 65 fietsenstandplaatsen en de inrichting van een groenzone
 • Milieu-gerelateerde handelingen
  • rubriek 16.3.2°: warmtepompen voor de verwarming van 18 appartementen en de bereiding van van SWW met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 25 KW
  • rubriek 53.2.°b)1°: een bronbemaling met een maximaal dagdebiet van 559 m³ / dag tijdens de opstartfase en van 330 m³ / dag tijdens de stationaire fase.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 maart 2024 tot en met 26 april 2024.

OMG / SHE / 0933

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0923

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door JENCON BV gevestigd te Mechelsesteenweg 31 te 1910 Kampenhout een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Kapellebaan 45A, Stationsstraat 63, 65, 67 en 67A, met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie D, nrs. 140N6, 140A7, 140B7 en 140T7 en betreft een aanvraag tot het bouwen van 4 ééngezinswoningen in gesloten
bebouwing, 1 ééngezinswoning in halfopen bebouwing, 5 carports, een fietsenberging en een afvalberging.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 8 maart 2024 tot en met 6 april 2024.

OMG / SH / 0923

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0922

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Richard Gastmans en Sylvie Goossens, met als adres Abtsherbergstraat 15 te 2500 Lier, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Heideroosstraat 13, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 884Z9. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft het uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning en het slopen van een bijgebouw.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 27 februari 2024 tot en met 27 maart 2024.

OMG / SH / 0922

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0921

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Engeltjes en Bengeltjes BV, gevestigd te Canadadreef 11 te 2270 Herenthout, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Aarschotsebaan 196, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 1092B. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft het bouwen van een vrijstaand gebouw met als functie kinderdagverblijf voor maximaal 36 kinderen en een losstaand bijgebouw.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 27 februari 2024 tot en met 27 maart 2024.

OMG / SH / 0921

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0914

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Michel Van Eemeren en Natascha Smits met als adres Liersesteenweg 223 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Liersesteenweg 223, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 77S3 en omvat stedenbouwkundige handelingen. Het betreft het slopen en heropbouwen van een zonevreemde vrijstaande ééngezinswoning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 februari 2024 tot en met 1 maart 2024.

OMG / SH / 0914

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SHE / 0915

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Bryan Marivoet, met als adres Schransveld 25 te 2560 Nijlen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Heikneuterhof 6, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 899C en omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Het betreft het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing en het exploiteren van een warmtepomp (rubriek 16.3.2°a).

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 februari 2024 tot en met 1 maart 2024.

OMG / SHE / 0915

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SHE / 0880

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door het Gemeentebestuur Berlaar, met als adres Markt 1 te 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Markt 1, 2, 3, 91, Schoolstraat 12 en 14, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 5S, 8D2, 9D, 9F, 10H, 15C, 19K, 25T, 25V en 40D3 en omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 • Stedenbouwkundige handelingen:
  Herbestemming van de voormalige gemeenteschool tot administratief centrum en de sloop en vervangbouw van aanhorigheden van zowel de voormalige gemeenteschool en het huidige gemeentehuis, dat wordt omgevormd tot louter ceremoniële bestemming, in combinatie met de aanleg van een parking (regularisatie) en groenbuffers.
 • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen / activiteiten:
  - rubriek 16.3.2°a): 3 warmtepompen (1 x 82 kW (AC) en 2 x 23 kW (CC)) en 1 airco (5,4 kW) in het serverlokaal (Nieuw)
  - rubrieknr. 55.1.1°: 16 diepteboringen i.f.v. een geothermische warmtepomp met individueel een maximale diepte van 150 m (Nieuw).

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 25 januari 2024 tot en met 23 februari 2024.

OMG / SHE / 0880

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0907

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Bart Coole en Beatrijs Kempenaers, met als adres Zijpstraat 107 te 2570 Duffel, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Schaarbroek 11, met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie A, nrs. 492D en 493D en betreft het verbouwen en uitbreiden van een voormalig hoevegebouw.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 januari 2024 tot en met 7 februari 2024.

OMG / SH / 0907

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SHE / 0905

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door BOOMKWEKERIJ GEERTS BVBA, gevestigd te Melkouwensteenweg 78 te 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Melkouwensteenweg 78, met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, nrs. 675L en 675M, en betreft het uitbreiden van een boomkwekerij door het bouwen van een loods, het plaatsen van drie hemelwaterbassins, het aanleggen van klinkerverharding en het regulariseren van een loods, 3 tunnelserres en klinkerverhardingen en de afbraak van een afdak.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 januari 2024 tot en met 7 februari 2024.

OMG / SHE / 0905

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0904

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Naomi Colaers met als adres Gangelberg 8 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Gangelberg 8, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 746B2 en 746A2 en betreft de afbraak van een eengezinswoning in gekoppelde bebouwing met bijgebouwen en het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning met praktijk acupentuur (50 m²) en aanpalende carport.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 19 december 2023 tot en met 17 januari 2024.

OMG / SH / 0904

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0903

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Dieter De Nies en Claudia De Weerdt met als adres Dorpsstraat 75C bus 5 te 2500 Lier een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Welvaartstraat 110A, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 427M en betreft het aanpassen van de inplanting van een vergund bijgebouw.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 22 december 2023 tot en met 20 januari 2024.

OMG / SH / 0903

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0898

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Naomi Colaers met als adres Gangelberg 8 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Gangelberg 8, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 746B2 en 746A2 en betreft een aanvraag tot afbraak van een eengezinswoning in gekoppelde bebouwing met bijgebouwen en oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning met praktijk acupentuur (50 m²) en aanpalende carport.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 19 december 2023 tot en met 17 januari 2024.

OMG / SH / 0898