Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning  OMG / SHE / 0775

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door United Real Estate NV gevestigd te 2018 Antwerpen, Marialei 11/6 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Markt 24, 24A, 24B, 24C, 24D Pastorijstraat 2, 4, 6, 8 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 42X, 42W, 42Y, 42A2 en 42Z en omvat:
− stedenbouwkundige handelingen
− de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een deel van het Heilig Hart van Maria Instituut en van de kapel, het behouden, beperkt wijzigen en achteraan uitbreiden (tot een volume voor 35 wooneenheden en 1 commerciële ruimte) van de kloostergevels tegen de straat, het oprichten van een nieuw dieper liggend "kapel-volume" (voor 23 wooneenheden), het oprichten van twee fietsenbergingen en een hoogspanningscabine in combinatie met de creatie van een groen doorwaadbaar binnengebied
- milieu-technisch: gebruik van 59 warmtepompen, met een elektrisch vermogen van 3W en een gezamelijk gecumuleerd vermogen van 177 KW - rubriek 16.3.2°a.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 21 maart 2023 tot en met 19 apil 2023.

OMG / SHE / 0775

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SHE / 0776

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Roy Verschueren met als adres Oude Steenweg 21 in 2530 Boechout en V-INVEST BVBA gevestigd te Oude Steenweg 21 in 2530 Boechout een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Hellegatstraat 5 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 361F en betreft het uitbreiden van een vergunde loods, het aanbouwen van een luifel en het verplaatsen van parkeerplaatsen in functie van een groothandel voor huis-, tuin- en keukenproducten; Vlarem-rubrieken: 5.3.2°; 15.1.1°; 16.3.2°a); 17.3.4.2°b); 17.3.6.2°b); 17.3.7.1°b); 17.3.8.1°; 17.4; 23.3.2°a); 34.3; 43.1.1°b); 44.3.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 februari 2023 tot en met 5 maart 2023.

OMG / SHE / 0776

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SH / 0766

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door het lokaal bestuur van Berlaar gevestigd te Markt 1 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Itegembaan 17 en 19 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 15G, 244W2 en 245Z en betreft een aanvraag tot de aanleg van een tijdelijke (aanvraag voor 5 jaar) overloopparking voor 71 wagens in waterdoorlatende steenslagverharding rechts naast de bestaande Dehaize-parking (site voormalig postgebouw) en het rooien van 5 fruitbomen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 januari 2023 tot en met 16 februari 2023.

OMG / SH / 0766

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SH / 0765

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Zonnige Kempen CVBA met als adres Grote Markt 39 te 2260 Westerlo een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Walter Luytenplein 20 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 75F2 en betreft het bouwen van 12 sociale wooneenheden (5 duowoningen en 2 ééngezinswoningen), bijhorende tuinbergingen en fietsenstallingen, 12 openluchtparkeerplaatsen in grasdallen, het aanleggen van waterdoorlatende verharding als oprit naar de parkings en als tuin-wandelpad en het plaatsen van een betonnen keermuurtje als oeverversteviging voor de open gracht.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 januari 2023 tot en met 12 februari 2023.

OMG / SH / 0765

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SH / 0762

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Wim SLUYTS met als adres Spoorweglei 47 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Anjerstraat 53 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 404S2 en betreft de afbraak van een ééngezinswoning en de heropbouw van een meergezinswoning met 3 wooneenheden in halfopen bebouwing en de oprichting van een carport voor 4 auto's.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 5 januari 2023 tot en met 3 februari 2023.

OMG / SH / 0762

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SHE / 0756

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Carl Heyrman, met als adres Polderstraat 25, 9120 Beveren, en HEYRMAN - DE ROECK NV, met als adres Doornpark 120, 9120 Beveren, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Rameyenstraat 0 met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 132A en 133. De aanvraag gaat over een tijdelijk weilanddepot.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 december 2022 tot en met 18 januari 2023.

OMG / SHE / 0756

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SH / 0760

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Peter Deckers, met als adres Heistseweg 76/c, 2221 Heist-op-den-Berg, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Steenbeek 17 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 1034C. De aanvraag gaat over het wijzigen van gevelzichten van een zonevreemde woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 16 december 2022 tot en met 14 januari 2023.

OMG / SH / 0760

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SH / 0755

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Luc De Win, met als adres Schoolstraat 40, 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ebroek 0 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 776E. De aanvraag gaat over het afbreken en wederopbouwen van een serre voor hobbylandbouw.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 16 december 2022 tot en met 14 januari 2023.

OMG / SH / 0755

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SHE / 0729

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Intercommunale voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving DIENSTV gevestigd te Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Aarschotsebaan 296, 306, 308, 310, 312, Aarschotsesteenweg 302, 304 en 308 met als kadastrale ligging sectie C nrs. 371E2, 371F2, 371D2, 372E2, 372B2, afdeling 1 sectie D nrs. 651, 652, 661A, 664R, 664L, 664T, 664V, 666D, 666C, 667, 668D, 669W, 669A2, 669F2, 673S, 677M, 678D, 678C, 678B, 679, 680 en 681S. Het betreft een aanvraag tot het uitvoeren van infrastructuurwerken voor de aanleg van KMOzone De Hutten.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 december 2022 tot en met 7 januari 2023.

OMG / SHE / 0729

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SH / 0747

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jens Van der heyden met als adres Vervlietstraat 34 te 2500 Lier en Lore Mortelmans met als adres Vervlietstraat 34 te 2500 Lier een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Welvaartstraat 40 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 329Y en 336K. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft een aanvraag tot het verbouwen van een vrijstaande zonevreemde hoeve.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 6 december 2022 tot en met 4 januari 2023.

OMG / SH / 0747

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / SH / 0748

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Horwin gevestigd te 2275 Lille, Schoorstraat 28 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Markt 78 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 111G en 111H. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen, het betreft een aanvraag tot een functiewijziging van de schuur-berging van voormalige brouwerij De Kroon naar verkoopsruimte voor ramen en deuren met burelen op het gelijkvloers en woonst op verdiepingsniveau, in combinatie met verbouwingswerken (interne ingrepen en erg beperkte gevelwijzigingen) en met aanpassingen aan de verhardingen van de binnenkoer.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 6 december 2022 tot en met 4 januari 2023.

OMG / SH / 0748

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / V / 0037

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Mattias en Marijke Geniar - De Vleeschouwer met als adres Mijl 59 te 2500 Lier een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Hemelshoek 277A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 1111B en omvat de aanvraag voor een nieuwe verkaveling. Het betreft het creëren van een kavel voor een ééngezinswoning in open bebouwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 27 september 2022 tot en met 26 oktober 2022.

OMG / V / 0037

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning  OMG / E / 0736

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Pidpa OPDRAVER gevestigd te Vierselse baan 5 te 2280 Grobbendonk een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen huidig en toekomstig openbaar domein van de Markt en onmiddellijke omgeving, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs.125E2 en 125B2 en heeft betrekking op diverse bemalingen welke ten dienste staan van de aanleg van een gescheiden rioleringstelstel.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 september 2022 tot en met 23 oktober 2022.

OMG / E / 0736

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0699

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Yorick Asselbergh met als adres Montystraat 49 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Montystraat 49 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 309F3 en 309G3 en betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning naar een ééngezinswoning, 2 dokterspraktijken en 3 appartementen met 6 carports (fase 1) en in een later stadium het omvormen van de ééngezinswoning naar 2 bijkomende dokterspraktijken (fase 2).

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 23 augustus 2022 tot en met 21 september 2022.

OMG / SH / 0699

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0686

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Pol en Christine De Saedeleer - Kestens, met als adres Antwerpsesteenweg 149 in 2500 Lier een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen in Legrellestraat 99, met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 70X en 70E2 en betreft het afbreken en heropbouwen van een zonevreemde woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 2 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2022.

OMG / SH / 0686

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0679

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Godelieve Pichal, met als adres De Heide 13 in 2560 Nijlen een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen in Venushoek, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 45H, 125B2 en betreft het aanleggen van een amfibieënpoel.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 19 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022.

OMG / SH / 0679

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0698

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Pidpa OPDRAVER, gevestigd te Vierselse baan 5 te 2280 Grobbendonk een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen huidig en toekomstig openbaar domein van de Markt en onmiddellijke omgeving, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 125E2, 125B2 en sectie D nrs. 31A2 en een aanvraag voor herinrichtingswerken aan het openbaar domein n.a.v. nutsen rioleringswerken en het rooien van 3 bomen ter hoogte van de Markt en onmiddellijke omgeving.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022.

OMG / SH / 0698

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0629

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door gemmente Berlaar met als adres Markt 1 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Schoolstraat 26, 26A, 28 en 28A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 8D2, 25T, 25V en 40D3 en omvat stedenbouwkundige handelingen (zie bijgevoegde vergunning).

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 juni 2022 tot en met 13 augustus 2022.

OMG / SH / 0629

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0665

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Chantal Goyvaerts met als adres Herenthoutsesteenweg 70 te 2560 Nijlen een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Melkouwen 15A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 295E en betreft het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met beperkte afwijking inzake muurhoogte.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 mei 2022 tot en met 18 juni 2022.

OMG / SH / 0665

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0649

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door DCA NV gevestigd te 2340 Beerse, Lilsedijk 50 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Legrellestraat 7, 9, 11, 13 en 15 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 131W en betreft een aanvraag tot het wijzigen van een als gemeenschapsvoorziening vergunde ruimte naar een extra appartement.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 mei 2022 tot en met 18 juni 2022.

OMG / SH / 0649

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / V / 0032

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Pieter Geens met als adres Lenkestraat 13 te 2222 Heist-op-den-Berg een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Doelstraat 124 en 126 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 164B6 en 164Z5. Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van verkavelingsvergunning V/385 (010/326) door het afsplitsen van een deel van de tuinzones van kavels 1 en 2 om ze te voegen bij een gelijklopende achterliggende omgevingsaanvraag tot verkavelen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 3 mei 2022 tot en met 1 juni 2022.

OMG / V / 0032

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SHE / 0646

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door HR-Bouw BVBA gevestigd te 2290 Vorselaar Molenstraat 56 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Kapellebaan 47 en Stationsstraat 67 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 140N6, 140A7, 140B7 en 140T7. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een meergezinswoning met 7 wooneenheden in gesloten bebouwing en 1 ééngezinswoning in halfopen bebouwing met gemeenschappelijke ondergrondse parking en bovengrondse fietsen/afval berging.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 3 mei 2022 tot en met 1 juni 2022.

OMG / SH / 0646

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / V / 0033

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Pieter Geens met als adres Lenkestraat 13 te 2222 Heist-op-den-Berg een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Zwaluwstraat 21, 48, 50 en 52 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 163V3, 164Z2, 164B6, 164Z5, 164A3. Het betreft een aanvraag tot het creëren van vier kavels voor ééngezinswoningen, waarvan één kavel in vrijstaande, twee kavels in halfopen en één kavel in gesloten bebouwing in combinatie met weg- en rioleringswerken, met het creëren van een publieke groenzone en met het realiseren van het ontbrekend gedeelte van een trage ontsluiting tussen Zwaluwstraat en Doelstraat.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 3 mei 2022 tot en met 1 juni 2022.

OMG / V / 0033

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SHE / 0632

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Ellen Verreyt gevestigd in 2220 Heist-op-den-Berg, Diepestraat 14 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Bosstraat 0 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 636L. Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van de afbraak van de wederopbouw van een zonevreemd bijgebouw (paardenstal) en het regulariseren van een vloeistofdichte mestcontainer met een minimum opslagcapaciteit van 16.5 m².

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 april 2022 tot en met 11 mei 2022.

OMG / SHE / 0632

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / V / 0031

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Diane Wijns gevestigd in 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 4/E4 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Welvaartstraat 110A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 427M. Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van verkavelingsvergunning V/166 door het creëren van een extra kavel voor vrijstaande bebouwing door de opsplitsing van de vergunde kavel 7.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 5.april 2022 tot en met 4 mei 2022.

OMG / V / 0031

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0627

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Fikri El Bouhdifi gevestigd in 2560 Nijlen, Liersesteenweg 50 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen in Liersesteenweg 40 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 176P2 en 176B3. Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning naar een meergezinswoning met twee wooneenheden op verdiepeingsniveau en een commerciële ruimte, 3 parkeerplaatsen en een fietsenstalling op het gelijkvloers.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 25 maart 2022 tot en met 23 april 2022.

OMG / SH / 0627

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0630

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Steven Vervloet gevestigd in 2500 Lier, Zimmerplein 28 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen in Dorpsstraat 42B. Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van tuininfrastructuur voor horecadoeleinden.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 23 maart 2022 tot en met 23 april 2022.

OMG / SH / 0630

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0629

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Berlaar gevestigd in 2590 Berlaar, Markt 1 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Schoolstraat 26, 26A, 28 en 28A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 8D2, 25T, 25V en 40D3. Het betreft een aanvraag tot de afbraak van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing, de afbraak van de voormalige brandweerkazerne met aanpalende garage, de afbraak van gebouwen en garages van het voormalig werkliedenmagazijn, het rooien van 4 bomen en de aanleg van een tijdelijke (voor een periode van 5 jaar) parking met 94 parkeerplaatsen, een overdekte fietsenstalling voor ca. 50 fietsen, afgeschermd met nieuw aan te planten groenbuffers.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 maart 2022 tot en met 2 april 2022.

OMG / SH / 0629

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0613

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Pieter en Ellen Nauwelaerts - De Smet met als adres Legrellestraat 166 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Molenveld 12 met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 87L, 87K, 88C en 88B. Het betreft een aanvraag tot het heropbouwen van een zonevreemde voormalige hoeve en van een bijgebouw op een licht gewijzigde plaats op basis van een quasi totale reconstructie.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 maart 2022 tot en met 2 april 2022.

OMG / SH / 0613