Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0855

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Sara en Jasper Perek-Kerremans met als adres Molenlei 74, 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Wipstraat 67 en 67A, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 329V2 en betreft het oprichten van twee grondgebonden ééngezinswoningen met elk een beperkte private tuinstrook binnen een grotere collectieve tuin.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 september 2023 tot en met 12 oktober 2023.

OMG / SH / 0855

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 851A

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Erik Verbist met als adres Aarschotsebaan 255, 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Heidestraat 56, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 598N en betreft het afbreken van een hoeve met bijgebouw, het wederopbouwen van een ééngezinswoning met zorgwoning en het vellen van een boom.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 5 september 2023 tot en met 4 oktober 2023.

OMG / SH / 851A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0857

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Compagnie Bel Roc BV met als contactadres Hazenstraat 52, 2500 Lier, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Anjerstraat 39 en 41, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 404N2, 404P2, 404C2 en 404R2 en betreft het afbreken van garageboxen en een woning en het oprichten van twee appartementsgebouwen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 augustus 2023 tot en met 22 september 2023.

OMG / SH / 0857

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0852

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Mols Contractors NV met als contactadres Hoge Mauw 580, 2370 Arendonk, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ebroek 9, Itegembaan 68, 72, 74, 76, Merelstraat1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, Schoolstraat 90 en 98 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 781M, 781N, 785K, 786F3, 789D2, 789C2, 789V, 789Y, 789X, 789Z, 791S, 791P, 791V, 792E, 792G2, 792R2, 792S, 792L, 792E2, 792T, 792C2, 792X, 792S2, 797G, 799F, 799E, 799P, 800D, 800E, 801D, 802E, 802F en 803A en betreft de vernieuwing en uitbreiding van het bestaande openbare domein van de Merelstraat, in combinatie met nuts- en rioleringswerken en het oprichten van 29 ééngezinswoningen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 augustus 2023 tot en met 22 september 2023.

OMG / SH / 0852

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SH / 0849

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jozef Van Roosbroeck met als contactadres Heidestraat 60 in Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Heidestraat 109 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 788M en betreft stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 17 augustus 2023 tot en met 15 september 2023.

OMG / SH / 0849

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / V / 0041

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Leys Tom met als contactadres Mechelsesteenweg 372 in 2500 Lier en Louis Weckx met als adres Rechtestraat 16 in 2500 Lier een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Itegembaan 332, 334, 336, 338, 340, 342 en 356 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 171_, 175L, 175K, 176C, 176B, 177P en 177M en betreft het creëren van zes kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen na ontbossing en na afbraak van een woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 augustus 2023 tot en met 7 september 2023.

OMG / V / 0041

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning OMG / SHE / 0820

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door BERLAAR gevestigd te 2590 Berlaar, Markt 1 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Welvaartstraat 101 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 316G en betreft het bouwen van een gemeentelijke sporthal in combinatie met terreinaanlegwerken (het rooien van 7 bomen waarvan één vergunningsplichtig, het deels ontbossen, het wijzigen van het reliëf voor o.a. een wadi en de aanleg van recreatieve terreinen), het aanleggen van verhardingen (plein aan de sporthal, parkings, wandelpaden, fietsverbindingen), rioleringswerken, overkappingen over 4 petanquevelden en vegetatiewijzigingen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 5 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2023.

OMG / SHE / 0820