Verhoog de veiligheid in je buurt

Draag jij je buurt een warm hart toe? Wens je deel uit te maken van een bestaand BIN netwerk of mee aan de kar te trekken om een nieuwe BIN op te richten?

BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk, een platform van buurtbewoners in samenwerking met de lokale politie binnen een bepaald gebied. Ze houden elkaar op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt. BIN is echter geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit.

Het doel van een BIN is om het veiligheidsgevoel te verhogen, het sociaal buurtgevoel te bevorderen en preventieve maatregelen aan te moedigen door middel van uitwisselen van informatie.

Overtuigd? Surf dan naar www.politie.be/5361 en schrijf je in via het online toetredingsformulier. Je vindt verdere details op onder de rubriek “Vragen” en vervolgens “Preventie”. Of informeer per mail via PZ.BerlaarNijlen.BIN@Police.Belgium.eu.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Gepubliceerd op 10/03/2022