Steunprijs voor Ontwikkelingssamenwerking

Elk jaar reikt de gemeente Berlaar een steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking uit. Organiseer je een project voor ontwikkelingssamenwerking voor de derde of de vierde wereld of werk je mee aan zo’n project? Bekijk dan onderstaande voorwaarden en stel je kandidaat.

 


Voorwaarden?

  1. De maatschappelijke zetel van de vereniging dient gevestigd te zijn in Berlaar, of de natuurlijke persoon dient ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van Berlaar.
  2. De natuurlijke persoon of de vereniging mag geen winstgevend doel nastreven met zijn project.
  3. De activiteiten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking mogen gesitueerd zijn tijdens het lopende werkjaar, maar afwijkingen hierop zijn mogelijk.
  4. De natuurlijke persoon of de vereniging dient zijn/haar project voldoende toe te lichten en te motiveren.
  5. Na ontvangst van de steunprijs dient de vereniging of natuurlijke persoon een omschrijving van de activiteiten die met deze steunprijs werden bekostigd te bezorgen aan het gemeentebestuur.
  6. Na ontvangst van de steunprijs kan een vereniging of natuurlijke persoon pas na vijf jaar terug in aanmerking komen om de steunprijs opnieuw te ontvangen.
  7. Bij rampen (bijvoorbeeld natuurrampen) met grote menselijke impact kan het college van burgemeester en schepenen op advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking uitzonderlijk beslissen om de steunprijs toe te kennen aan een hulporganisatie die hiervoor schriftelijk een aanvraag indient, rekening houdend met bovenvermelde criteria (uitgezonderd 1).

Als er geen kandidaten zijn die voldoen aan de criteria 1 tot en met 6, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen, op basis van een gemotiveerd advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, om de steunprijs toe te kennen aan een NGO.

De steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking wordt, als de omstandigheden het toelaten, uitgereikt tijdens de Brunch met Reisverhalen. Deze steunprijs bedraagt 400 euro.

Aanvraag indienen?

Je kan je kandidatuur indienen tot en met 31 mei 2021 door te mailen naar nele.weuts@berlaar.be. De inschrijvingen worden eerst beoordeeld door de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. Die geeft een advies aan het college van burgemeester en schepenen.

Meer weten?

Duurzame ontwikkeling

Nele Weuts - 03 410 19 00 of nele.weuts@berlaar.be

Gepubliceerd op 22/02/2021