Sorteer en bespaar: IVAREM hanteert vanaf 1 januari nieuwe tarieven voor huisvuil

Voor de gemeenten in het werkingsgebied van IVAREM gelden er vanaf 1 januari 2023 nieuwe DIFTARtarieven. De prijsaanpassing is een gevolg van de hoge inflatie en de sterke verhoging van de transporten personeelskosten. De vaste afvalbelasting van 49 euro blijft echter behouden.

De variabele tarieven voor huisvuil in containers werden de afgelopen jaren niet meer aangepast. Nochtans zijn de kosten sterk gestegen door hogere brandstofprijzen, loonindexering, onderhoudskosten van ophaalwagen en gewijzigde aankoopprijzen van containers.

Een prijsaanpassing was daardoor nodig, maar IVAREM benadrukt dat je zelf kan besparen door goed te sorteren. Vooral burgers met veel huisvuil zullen iets meer betalen.

Voor de ophaling van huisvuil wordt het tarief 0,30 euro per kilogram huisvuil. Per aanbieding geldt er een kost van 0,94 euro voor een kleine huisvuilcontainer (40 liter) en 1,61 euro voor een standaard 140 liter-container. Voor de recyclageparken worden er geen tariefwijzigingen doorgevoerd.

In Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte, Lier en Willebroek zullen dezelfde prijzen gehanteerd worden.

 

Gepubliceerd op 20/12/2022