Rookmelders vanaf 2020 verplicht in alle woningen

Rookmelders of branddetectiesystemen zijn, zowel voor huurwoningen als voor een woning die de eigenaar zelf bewoont, verplicht. Op ten laatste 1 januari 2020 zullen alle woningen over de nodige rookmelders of rookdetectiesystemen moeten beschikken.

 


Verplichting bij nieuwbouw en renovatie

Het is verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle:

 • nieuw te bouwen woningen;

 • alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een omgevingsvergunning vereist is.

Bij de aanvraag van de bouwvergunning voor nieuwbouw of renovatiewerken moet op de plannen worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden. Eén rookmelder kan dus volstaan. Ook woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 geldt deze verplichting voor alle Vlaamse woningen

Verplichting voor huurwoningen en studentenkamers

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. 'Voldoende rookmelders' betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder. Elke studentenkamer moet uitgerust zijn met een rookmelder, ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract.

Voor andere huurwoningen is er een gefaseerde aanpak:

 • Voor sociale huurwoningen zijn rookmelders al verplicht:

  • vóór 1950: verplicht sinds 1 januari 2014

  • 1950-1969: verplicht sinds 1 januari 2015

  • 1970-1979: verplicht sinds 1 januari 2016

  • vanaf 1980: verplicht sinds 1 januari 2017

 • Voor private huurwoningen gebouwd vóór 1945 zijn rookmelders verplicht sinds 1 januari 2016.

 • Voor private huurwoningen vanaf 1945 geldt de verplichting sinds 1 januari 2019.

Wat als er niet tijdig aan de rookmeldersverplichtingen is voldaan?

Indien een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als 'niet-conform' beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties (bijvoorbeeld verplichting om werken uit te voeren, herbestemming, sloop).

De rookmelders zijn te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Gepubliceerd op 21/10/2019