Openbaar park Berlaarhof geopend

Onze inwoners kunnen sinds kort een frisse neus halen in het eerste openbaar park van onze gemeente. Midden december werd twee hectare van het kasteeldomein Berlaarhof toegankelijk gemaakt voor publiek. De organisatie Kempens Landschap ontfermt zich over het beheer van het park.

Het kasteel werd gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar kreeg haar huidige vorm in 1901. In 2018 kocht de gemeente het kasteel Berlaarhof en het achterliggende park van twee hectare. Het kasteel kreeg een maatschappelijke invulling met het woonconcept ‘VillaVip’, een innovatief kleinschalig woonconcept voor mensen met een beperking. Nu enkele belangrijke beheerwerken achter de rug zijn, is ook het park toegankelijk en opengesteld voor bezoekers.

Het domein in het centrum van de gemeente is het eerste openbare park in Berlaar, waardoor het een belangrijke recreatieve functie vervult. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de ecologische functie van Berlaarhof en zal het park in de toekomst ook ruimte bieden voor het houden van kleinere culturele evenementen. Iedereen kan er voortaan terecht om te wandelen, te spelen, te zitten of te picknicken. De omgeving van het kasteel en de woningen achter het park zijn privaat en dus ook niet toegankelijk.

Het park van het Berlaarhof is mede tot stand gekomen dankzij Kempens Landschap en provincie Antwerpen.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

  

Gepubliceerd op 21/12/2020