Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek gehouden over het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Je kan in die periode opmerkingen indienen.

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij:

www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER

Tot en met 14 maart 2022 kan je je opmerkingen bezorgen via dienst omgeving (omgeving@berlaar.be of 03/410 19 00 voor een afspraak) of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
Plan-MER PL0272 – GLB
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kun je surfen naar www.omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage

Openbaar onderzoek

Gepubliceerd op 12/01/2022