Gemeentelijk bermbeheer

Gras- en plantrijke bermen dragen in Berlaar bij tot het groene karakter van onze gemeente. Het gemeentebestuur zorgt voor het onderhoud van deze bermen. Om ze op een ecologisch verantwoorde manier te maaien, vinden er meerdere maaibeurten plaats.

In Berlaar onderscheiden we twee maairondes: één op maandag 15 juni en één op maandag 15 september. Bij die rondes komt het volledige grondgebied aan bod. Bepaalde (gedeelten van) straten worden meermaals gemaaid.

In bepaalde gevallen, waarbij het zicht op het verkeer belemmerd wordt, kan er een extra maaironde plaatsvinden. Daarbij wordt telkens vanaf het fiets- of voetpad ongeveer één meter gemaaid. De andere kant van de berm blijft daardoor nog even wat langer, tot de volgende maaibeurt.

In totaal wordt er meer dan 64 kilometer berm beheerd. Het maaisel wordt meteen opgezogen en afgevoerd, zodat de bermen proper achterblijven.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

 

Gepubliceerd op 19/06/2020