Charter Werftransport moet werfverkeer in schoolomgevingen beperken

Om transport in de omgeving van scholen of het dorpscentrum zoveel mogelijk te vermijden, ondertekende het Berlaarse gemeentebestuur een Charter Werftransport. Berlaar wil daarbij de dialoog aangaan met aannemers en bouwbedrijven om de organisatie van het werfverkeer constructief aan te pakken.

Het Charter Werftransport is een gentleman's agreement (dat is een overeenkomst waarbij alle partijen zich engageren om het beoogde doel te behalen) waarin een aantal streefdoelen worden gesteld om transport in de omgeving van scholen tijdens piekmomenten te vermijden. Ook Berlaar ondertekende recent dit charter. Het gemeentebestuur wil zo een duidelijk signaal geven aan bouwheren en aannemers en vraagt om samen in te zetten op een veilige en leefbare gemeente.

Met het charter wil Berlaar de dialoog aangaan met de aannemers en de bouwbedrijven. Het bestuur voorziet een aanspreekpunt dat samen met hen op zoek gaat naar alternatieve routes. Zo kunnen ze het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken. De overeenkomst benadrukt verder het belang van een propere werf en afgedekte ladingen.

Het charter is een samenwerking van Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de bouwsector (Bouwunie, Confederatie Bouw en FeMa). Het charter zelf kan je nalezen op www.berlaar.be/charterwerftransport.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

 

Gepubliceerd op 26/11/2018