Vergroen je (voor)tuin

Steeds meer oppervlakte wordt verhard. De ruimte wordt dan ingenomen door gebouwen, wegen en parkeerterreinen, maar ook tuinen en voortuinen kleuren steeds vaker grijs door één of meerdere verhardingen. Het lokaal bestuur wil de inwoners daarom oproepen om (voor)tuinen te vergroenen.

Een groene (voor)tuin heeft heel wat voordelen. Planten en bomen vangen regenwater op en in de zomer koelen ze de lucht rond je huis. Groene voortuinen dragen zo bij in ons streven naar een klimaatneutrale gemeente, maar ze maken de buurt ook prettiger, levendiger en gezonder om te wonen.

Omdat elke vierkante meter voortuin die onthard kan worden hulp biedt bij het aanvullen van de grondwaterreserves en vele kleintjes één groot maken, wil het lokaal bestuur van Berlaar de komende jaren inzetten op de vergroening van voortuinen. Heel wat informatie hierover werd gebundeld in een brochure.

Bekijk de brochure

Denk, vooraleer je start met de heraanleg van je (voor)tuin, sowieso na of verharding écht nodig is. Verharding is vaak een grote kost en bovendien mag je niet altijd zomaar zonder vergunning verharden. Neem daarom bij vragen steeds contact op met de dienst Omgeving van het lokaal bestuur: 03 410 19 00 of omgeving@berlaar.be. Zo kan je vermijden dat je later met onaangename verrassingen geconfronteerd wordt.

In de regel kunnen namelijk alleen strikt noodzakelijke toegangen zonder vergunning verhard worden. Het gaat dan om een pad naar de voordeur (maximaal 1,5 meter breed) en een garage of verhardingen die fungeren als onoverdekte parking in geval van ontbreken van een garage of carport (maximaal 3 meter breed).

Enkel samen kunnen we een verschil maken

Met de campagne 'Bloeiend Berlaar' engageert het bestuur zich om voor 2024 een groener en klimaatneutraler Berlaar te bekomen. Zo bewaren we het landelijke karakter van onze gemeente en gaan we de strijd tegen klimaatopwarming aan. Maar dat kunnen we natuurlijk niet helemaal alleen, we hebben de hulp van onze inwoners hierbij meer dan nodig! Dankzij de campagne worden er verschillende initiatieven op poten gezet die jou als inwoner moeten enthousiasmeren om mee werk te maken van een klimaatvriendelijke gemeente. Met de gratis boomactie, Behaag het Landschap en Vergroen je (voor)tuin worden alvast de eerste stappen richting die ambitie gezet. Het streven naar een betere luchtkwaliteit en maatregelen tegen de klimaatopwarming zijn zaken waar we samen moeten aan werken. Je (voor)tuin vergroenen is dus zeker het overwegen waard!

Zie ook

Gepubliceerd op 11/10/2021