Aarschotsebaan in Berlaar krijgt nieuwe fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar volledig vernieuwen. Dit project is onderdeel van een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar.

Op maandag 26 september start AWV met het bouwrijp maken van de zone van de werken. Tussen 26 september en 7 oktober gebeurt dat aan de noordzijde van de N10 (vanaf Brandestraat tot het kruispunt met Hemelshoek en Vruchtelei).

Fietsers kunnen in dat geval nog steeds in beide richtingen door. Richting Heist-op-den-Berg kan dat op het huidige fietspad, richting Lier is dat op de rijweg, door bakens afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer.

Ook gemotoriseerd verkeer blijft in beide richtingen mogelijk. Het verkeer richting Lier verplaatst zich wel op de verharde middenberm, er geldt dan een snelheidsbeperking van 30 km/uur. De Huttestraat is afgesloten, daarvoor geldt er een omleiding via Hemelshoek.

Lees meer over het verloop van deze werken

Vrijliggende fietspaden langs de N10

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet met deze werken sterk in op een verhoging van het comfort en de veiligheid van de fietser. Bij de herinrichting leggen ze de nieuwe fietspaden volledig gescheiden van de rijweg aan. Dat doen ze door ze te verplaatsen tot achter een groene berm (binnen de bebouwde kom) of de bestaande gracht (buiten de bebouwde kom). De nieuwe fietspaden worden 2m breed. In het stuk waar de bestaande fietspaden worden vernieuwd, blijft de huidige breedte behouden (1,75m tot 1,8m), tenzij er meer ruimte is om te verbreden tot 2m.

Veiliger oversteken aan kruispunt Smidstraat

Bij het nieuwe ontwerp werd de weg in zijn geheel bekeken. Om de veiligheid en het comfort van de fietser te garanderen, beperkt AWV zich niet alleen tot het vernieuwen van de fietspaden. Aan het kruispunt van de Aarschotsebaan met de Smidstraat en Kegelstraat maken ze nieuwe, veilige fietsoversteken. Ook wordt dit kruispunt lichtengeregeld. De rijweg zelf ten slotte krijgt een nieuwe wegverharding.

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aangezien AWV gaat werken aan het fietspad, maakt de rioolbeheerder van de gelegenheid gebruik om ook de riolering grondig te vernieuwen. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. Elk gebouw langs de N10 krijgt dan ook een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren. 

Waar mogelijk wordt er gewerkt met open grachten voor het regenwater. Die zijn beter voor het geleidelijk afvloeien van het water. Daardoor voorkomen we wateroverlast in de lager gelegen gebieden in de buurt van de N10. De grachten kunnen ook meer water opvangen dan ingegraven rioleringsbuizen en zorgen ervoor dat het water niet te snel naar de laaggelegen gebieden stroomt.

Lees meer over deze werken

 

Gepubliceerd op 15/09/2022