Naschoolse Sport 'Na de bel' - secundair

Tijdens het schooljaar organiseert de dienst Vrije Tijd een naschools sportaanbod voor de leerlingen van het secundair onderwijs.  Dit aanbod '#Nadebel' gaat door op woensdag aansluitend op de schooluren, in de sporthal van het HHvM in de Sollevelden.

Alle info te verkrijgen via de dienst vrije tijd of via leerkracht D. Claes van het HHvM.