Milieuhinder

Geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder geven vaak aanleiding tot verstoring van het leefmilieu. In al deze gevallen kan je een beroep doen op het meldpunt voor milieuhinder.

Waar kan je milieuhinder melden?

Je meldt deze verstoringen op het nummer 03 466 16 16 van de lokale politie. Voor algemene informatie kan je ook terecht bij de gemeentelijke milieudienst.