LDC Balderhuys

Het lokaal bestuur Berlaar en het LDC Balderhuys besluiten om een samenwerkingsakkoord aan te gaan ten einde bij te dragen tot het behoud, de ondersteuning en/of het herstel van de zelfredzaamheid van de doel groep.
Dat doen ze door het nemen van initiatieven voor het bevorderen van de sociale cohesie tussen de inwoners van de betrokken regio.
Daarnaast wil het samenwerkingsverband een bijdrage leveren tot het project ‘bevorderen van zorgzame buurten’.
Om deze doelstelling en te realiseren wordt er een samenwerking tot stand gebracht met de inhoudelijk betrokken diensten van gemeente en OCMW. Indien nodig kunnen de partijen samen een aanbod ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van de doelgroep.