Jaarrekening OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt elk jaar de rekening van het OCMW vast.